Animated Weather Widget, Clock

Widżet dający nam możliwość sprawdzenia pogody w danym miejscu. Autorzy udostępnili nam bardzo duże możliwości konfiguracji.

Dodaj komentarz