Cash Droid – monitoruj swoje finanse

Cash Droid jest programem, do śledzenia osobistych finansów dla systemu Android. Polecany przez wielu zadowolonych użytkowników. Aplikacja posiada szeroką gamę przydatnych funkcji, których nie znajdziesz w innych programach. Świetny dla każdego użytkownika, który ma problem z organizacją finansów i oszczędzaniem. Dzięki aplikacji określisz, ile dokładnie wydajesz, gdzie możesz szukać oszczędności, oraz będziesz lepiej koordynować ruchem pieniędzy. Zaletą jest również to, że aplikacja nie potrzebuje do swojego działania połączenia z internetem.

Najlepsze funkcje:

  • Prawdziwe transakcje cykliczne – ta funkcja przypomina o regularnych płatnościach oraz pozwala planować przychody i wydatki i prognozować sytuację finansową w przyszłości. Wszystkie transakcje uwzględniane są w raportach i budżetach
  • Rozbudowane, interaktywne raporty – funkcja pozwala na dowolną analizę danych, z podziałem na kategorie, projekty, płatników, waluty, itd. Ponadto każdą pozycję można poddać dalszej analizie rozbijając ją na inne składniki
  • Bezpieczna kopia danych – tworzona przez program automatyczni. Program dba o bezpieczeństwo danych. Dodatkowo możesz zabezpieczyć otwarcie aplikacji hasłem
  • Pełna obsługa walut – zawsze możesz zobaczyć sumaryczną wartość Twoich aktywów z uwzględnieniem ostatniego kursu wymiany. Raporty zawsze pokazują rzeczywistą wartość w walucie własnej, bez względu na walutę przebiegającej transakcji.

Funkcje dodatkowe:

  • Mechanizm budżetów
  • Transakcje uwzględniane we wszystkich funkcjach programu
  • Bilans konta (pozwala na ciągłą kontrolę sytuacji finansowej)
  • Synchronizacja danych z wyciągami, z kont
  • Inne.

Dodaj komentarz