Dziecko 0-2, pomocny poradnik dla rodziców

Aplikacja Dziecko 0-2 przeznaczona jest dla rodziców dzieci w wieku do dwóch lat. Aplikacja zawiera podstawowe zagadnienia związane z wychowaniem małego dziecka oraz porady medyczne. Omówione tematy mają ułatwić młodym rodzicom opiekę nad małym dzieckiem, pomoc w wykorzystaniu potencjału małego dziecka i dążeniu ku prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu. Dzienniczek dziecka pozwala na zapisanie ważnych dat w życiu malucha, zaplanowanie szczepienia, zapisanie bieżącego wzrostu, obwodu głowy i wagi dziecka. Wprowadzone informacje są zobrazowane za pomocą wykresu. Aplikacja zawiera funkcje przypomnień o zbliżających się okresowych szczepieniach. Pomocne filmy edukacyjne składające się z nagrań informujących o prawidłowym kamieniu piersią i problemami z nim związanymi. Moduł Mój lekarz dzięki któremu możesz zapisać dane lekarza oraz przeszukać bazę danych, o lekarzach specjalistach.

Przewodnik w opiece nad dzieckiem, zawiera porady związane z:

  • Przygotowaniami przed narodzinami dziecka
  • Harmonogramem wizyt małego dziecka u lekarza i celu każdego z nich np. szczepienia
  • Prawidłowym rozwojem psychoruchowym dziecka, rozwojem mowy i słuchu
  • Kamieniem piersią i zasadami żywienia
  • Właściwą pielęgnacją
  • Zapobieganiem chorobom
  • Właściwą pielęgnacją
  • Formalnościami, których dopełnienie jest związane z narodzinami dziecka np. nadanie numeru PESEL, składanie wniosku o Becikowe, inne zasiłki czy sporządzenie aktu urodzenia
  • Preparatami z którymi rodzice mogą się zetknąć podczas opieki nad dzieckiem.

 

Dodaj komentarz