Krzyżówki Drogowe

Krzyżówki drogowe to zestaw 4 testów przygotowujących do egzaminu na kartę rowerową dla dzieci w wieku szkoły podstawowej. W każdym zestawie kryje się dwadzieścia krzyżówek wraz z dołączonymi do nich pytaniami. Po udzieleniu odpowiedzi przez dziecko, na wyświetlaczu odtwarzana jest animacja przedstawiająca pawidłowy sposób poruszania się pojazdów. Zestaw testowy może mieć postać sprawdzianu, dzięki któremu dziecko odpowie na kolejne pytania i otrzyma wynik. Aplkikacja może być z powodzeniem używana przez nauczyciela w szkole.

Dodaj komentarz