LoMag Program Magazynowy FREE

To jest darmowa wersja „Lomag Program Magazynowy PRO”, posiadająca ograniczenie do 30 towarów oraz do 50 dokumentów magazynowych.

Najważniejsze cechy programu:
– wbudowany skaner kodów kreskowych wykorzystujący aparat urządzenia
– stan magazynu na wybrany dzień i godzinę z możliwością eksportu do Excela
– dokumenty magazynowe: Przyjęcie na magazyn, Wydanie z magazynu, Remanent
– dodawanie towarów na dokumenty, skanując kod lub wyszukiwanie w kartotece
– historia ruchów magazynowych dla wybranego towaru
– przeglądanie historii dokumentów magazynowych oraz ich zawartości
– możliwość edycji bądź usunięcia ostatniego dokumentu magazynowego
– szybkie wyszukiwanie towarów po nazwach lub kodach
– edycja kartoteki towaru, możliwość przypisywania kodów skanerem
– dodawanie własnych jednostek miary oraz usuwania nieużywanych jednostek
– możliwość zmiany daty dokumentu (wprowadzanie danych historycznych)
– eksport zawartości dokumentu do Excela (w tym również remanentu)
– rozbudowane opcje tworzenia remanentu, automatycznie wspierające następujące sytuacje:
+ pokazanie listy towarów, których nie ma w remanencie z możliwością szybkiego dodania
+ automatyczne dodanie brakujących towarów do remanentu z ich aktualnym stanem
+ automatyczne dodanie brakujących towarów w remanencie ze stanem zero
+ zapisanie aktualnej pracy z możliwością dokończenia remanentu w późniejszym terminie
+ procedura zatwierdzania remanentu z automatyczną korektą stanów
+ raport różnic przed i po remanencie z wyróżnieniem kolorystycznym towarów z innym stanem oraz podsumowanie różnic ilości i wartości
+ usunięcie remanentu możliwe jest w trakcie jak również po zakończeniu i zatwierdzeniu remanentu

Obsługa cen jest opcjonalna. Można prowadzić jedynie ewidencję ilościową towarów bez wprowadzania cen na dokumentach. W przypadku pracy z cenami do programu można wprowadzać różne ceny zakupu dla tego samego towaru. Przy wydaniu towaru, który ma kilka cen zakupu, program automatycznie uśrednia cenę, zachowując regułę FIFO. Czyli cena proponowana na wydaniu to średnia ważona cen zakupu dla dostępnych na stanie towarów. Istnieje również możliwość ręcznej zmiany ceny przy wydaniu towaru lub nadanie własnej ceny sprzedaży nie powiązanej z ceną zakupu.

W przypadku remanentu program również proponuje automatycznie średnią ważoną cenę zakupu tak, by wartość towaru nie zmieniła się, jeśli stan towaru nie uległ zmianie. Remanent umożliwia również ręczną zmianę wartości towarów. Remanent jest dokumentem, który na nowo definiuje ilości i wartości towarów – czyli w wydaniach program analizuje historię towarów od ostatniego remanentu.

Wbudowany czytnik kodów rozpoznaje następujące formaty kodów:
kody na produktach : EAN-13, EAN-8, ISBN, UPC-A, UPC-E
kody przemysłowe: Codabar, Code 128, Code 93, Code 39, ITF, RSS
kody dwuwymiarowe: QR Code, Data Matrix

Aby czytnik pracował sprawnie kamera powinna mieć funkcję autofocus oraz flash do doświetlania kodów w ciemnych pomieszczeniach. Bez tych funkcji rozpoznawanie kodów może być niemożliwe lub wymagać ustawienia kodu w odpowiedniej odległości przed aparatem, tak by złapał ostrość. Możliwe jest również wykorzystanie zewnętrznego czytnika, np. Bluetooth pracującego jako klawiatura wprowadzająca kody.

Kod kreskowy może być dowolnym ciągiem znaków, niekoniecznie konkretnym typem kodu. Pole może zostać również wykorzystane w innym celu, np. jako unikalny indeks, który ułatwi wyszukiwanie towaru. Kody kreskowe w bazie muszą być unikalne.

Pełna wersja nie ma ograniczeń co do ilości towarów i dokumentów oraz dodatkowo pozwala na:
– „Ustawienia / wyczyść dane” – czyli usunięcie wszystkich towarów i dokumentów
– „Utworzenie kopii danych” – funkcja pozwala na utworzenie kopii wszystkich danych oraz ustawień do 1 pliku np. w celu przeniesienia bazy na inne urządzenie lub odtworzenia stanu danych sprzed kilku dni.
– „Odtworzenie kopii danych”

Dodaj komentarz