RFBenchmark

Niezależne pomiary i testy Pokrycia Radiowego i Jakości Usług. Test jakości i szybkości połączenia Internetowego.

Aplikacja mobilna RFBENCHMARK umożliwia pomiary pokrycia sygnału radiowego w sieciach operatorów komórkowych oraz sprawdzenia jakości połączenia Internetowego w różnych technologiach, takich jak: GSM, 3G, LTE, WiFi.

Oprogramowania RFBENCHMARK pozwala na analizę pokrycia radiowego operatora, raportowanie problemów oraz na wykonanie Testu Jakości Usług, który umożliwia określenie zakresu usług, które mogą być używane przy aktualnej Jakości Połączenia Internetowego.

Zebrane dane (Jakość Sygnału/Szybkość Połączenia/Zgłoszone Problemy) są prezentowane i analizowane przy pomocy portalu internetowegohttp://www.rfbenchmark.pl

Dodaj komentarz