Fatehaven

Combat, romance, adventure, and of course—magic! Master four elements and take on fate itself in this epic, interactive fantasy tale! Six possible endings. Four hours for a single play-through. Three love interests. Countless choices. Male or female? Leader or Loner? Good or evil? What kind of mage will you be? Walka, romans, przygoda, i oczywiście magii! Mistrz z czterech elementów i wziąć na sam los w tej epickiej opowieści, interaktywne fantazji! Sześć możliwych zakończeń. Cztery godziny w jednym play-through. Trzy interesy miłości. Niezliczone wybory. Mężczyzna czy kobieta? Lider lub Samotnik? Dobry czy zły? Jakie maga będzie?

Dodaj komentarz