PMP Step by Step

PMP Step by Step pomaga przygotować się do certyfikacji PMP. Możesz rozwiązywać serię testów ze wszystkich obszarów wiedzy PMBOK Guide i krok po kroku podnosić swoje kompetencje.

To jedyna aplikacja przygotowująca do PMP, która mierzy postęp kompetencji w czasie, aby zmotywować Cię do nauki.

Nie potrzeba połączenia z internetem, aby odpowiadać na pytania. Wszystkie treści synchronizuje się z naszym serwerem i można ich używac offline.

Dodaj komentarz